2011

7 czerwca 2011r.

4. Konferencja 

z cyklu

DOBRE PRAKTYKI W ZAPEWNIANIU I DOSKONALENIU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM (2011)

Zapewnianie jakości kształcenia w warunkach znowelizowanego Prawa o szkolnictwie wyższym. Nowe zadania dla jednostek i jednostkowych zespołów zapewniania jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego

 

Program konferencji

Prezentacje:

 KRK - na Uniwersytecie Warszawski  (autor Marta Kicińska-Habior)

Zadania systemu zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim wynikające z nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym ( autor Paweł Stępień)


 

 

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego