2010

8 czerwca 2010 r.

3. Konferencja 

z cyklu

DOBRE PRAKTYKI W ZAPEWNIANIU I DOSKONALENIU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM (2010)

 

Program konferencji

Prezentacje:

USOSweb na WPiA UW Wdrożenie i kierunki rozwoju. (autor: Maciej Jan Broniarz)

Zadania systemu zapewnienia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim wynikające z wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji. (autor: Paweł Stępień)

Czy dobre praktyki? Magisterium na Wydziale Chemii UW. (autor: Krystyna Jackowska)

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego