Rok 2016

 

 

UWAGA

Uprzejmie zapraszamy na

9 Konferencja z cyklu Dobre Praktyki w zapewnianiu i doskonaleniu jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim ( 2016).  Funkcjonowanie systemu zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskimw  przededniu nowych wyzwań.

PROGRAM DOBRYCH PRAKTYK 2016

Prezentacje:

1. Paweł Stępień, Agata Wroczyńska

O mozliwościach wynikających z uwzględnienia piatego poziomu w Polskiej Ramie Kwalifikacji

2. Michał Goszczyński

Planowana platforma " Zdolni doktoranci dla zdolnych studentów"

3. Paweł Kozłowski

Czym jest e-Portfolio?

 

 


 

 UWAGA- spotkanie z Przewodniczącymi WZZJK z 15.01.2016 r.

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami wygłosoznymi w czasie spotkania z Przewodnizącymi Wydziałowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia, które to odbyło sie w dniu 15 stycznia 2016 r.

1. Nowelizacja wewnątrzuniwersyteckich aktów prawnych dotyczących jakości kształcenia oraz Wskazówek i propozycji rozwiązań dotyczących systemu zapewniania i doskonalenia jakości na wydziałąch i w innych jednostkach kształcących studentów.

2. Omówienie zadań wynikających z Uchwały nr 373 Senatu UW z dnia 20 maja w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na UW.

3. Bieżące działania związane z zapewnianiem jakości kształcenia na UW.

 


 UWAGA!- SZKOLENIA Z POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapowiedziami Biuro ds. Jakości Kształcenia we współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW organizuje seminarium szkoleniowe dotyczące zagadnień związanych potwierdzaniem efektów uczenia się na UW.

Zaplanowaliśmy trzy edycje spotkań warsztatowych dedykowanych wydziałowym doradcom ds. potwierdzania efektów uczenia się oraz trzy edycje warsztatów dedykowanych członkom wydziałowych Komisji Weryfikujących.

I.  WARSZTATY DLA WYDZIAŁOWYCH DORADCÓW DS POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Spotkania odbędą się 29 lutego, 7 marca i 14 marca.

Miejsca spotkań:

29 lutego – Pałac Kazimierzowski, sala im. J. Brudzińskiego;

7 marca – sala nr 200 w budynku Zarządu Samorządu Studentów UW, Kampus Centralny, Mały Dziedziniec;

14 marca – Pałac Kazimierzowski, sala im. J. Brudzińskiego

Program seminarium:

8.30 – 9.00 rejestracja;

9.00 – 9.15 powitanie

9.15 – 10.00 wprowadzenie do zagadnienia potwierdzania efektów uczenia się na UW (Zalecenia Unii Europejskiej, Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Uchwała nr 373 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r, w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacja formalną na Uniwersytecie Warszawskim) – mgr Agata Wroczyńska BJK UW;

10.00 –11.30 zagadnienia dotyczące metody portfolio – dr Michał Mizera, Wydział Artes Liberales

11.30-11.45 przerwa kawowa

11.45 – 14.45  narzędzia pracy doradcy ds. potwierdzania efektów uczenia się – Jolanta Porębska, członek Grupy Ekspertów w Programie Doskonalenia Kadry Akademickiej w projekcie „Nowoczesny Uniwersytet”

 

II. WARSZTATY DLA CZŁONKÓW WYDZIAŁOWYCH KOMISJI WERYFIKUJĄCYCH

Spotkania odbędą się 1 marca, 10 marca oraz 15 marca.

Miejsce spotkań: sala nr 200 w budynku Zarządu Samorządu Studentów UW, Kampus Centralny, Mały Dziedziniec;

Program seminarium

8.30 – 9.00 rejestracja;

9.00 – 9.15 powitanie;

9.15 – 10.00 wprowadzenie do zagadnienia potwierdzania efektów uczenia się na UW (Zalecenia Unii Europejskiej, Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Uchwała nr 373 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r, w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacja formalną na Uniwersytecie Warszawskim) – mgr Agata Wroczyńska BJK UW;

10.00 - 12.15 Ocena efektów uczenia się – optymalne metody i narzędzia weryfikacji efektów uczenia się ;

12.15 – 12.45 przerwa kawowa;

12.45 – 15.00  certyfikacja efektów uczenia się. Podsumowanie.

Warsztaty prowadzić będzie dr inż. Dorota Piotrowska, Politechnika Łódzka.

 

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY  PROSIMY O REJESTRACJE  DO 19 LUTEGO NA ADRES bjk@adm.uw.edu.pl

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego