Rok 2013

03.12.2013 r.

UWAGA!!

Uprzejmie informujemy, że został rostrzygnięty konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Wyniki konkursu dostępne są na stronie MNiSW

28.11.2013 r.

UWAGA- Spotkanie z Przewodniczącymi WZZJK

Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z materiałami  ze spotkania z Przewodniczącymi Wydziałowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia z dnia 28.11.2013 r.

1. Prezentacja BJK dostępna jest [tutaj]

2. Komunikat KOMISJI EUROPEJSKIEJ,  z 18 czerwca 2013 r.

UNIJNA GRUPA WYSOKIEGO SZCZEBLA- SZKOLENIE NAUCZYCIELI W ZAKRESIE METOD NAUCZANIA


08.11.2013 r.

Uprzejmie zachęcamy do zapoznania sie z prezentacją  wygłoszoną przez Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia prof. dr hab Martę Kicińską-Habior na posiedzeniu  Małego Senatu  w dniach 4-5 listopada 2013 r. Prezentacja poświęcona została nowym zagadnieniom w dydaktyce, w tym potwierdzaniu efektów uczenia sie uzyskanych w edukacji nieformalnej i pozaformalnej oraz problematyce Massive Open Online Courses ( MOOCs). Prezentacja dostępna jest [tutaj]


07.10.2013 r.

Sedecznie zachęcamy do zapoznania sie z  Komunikatem Komisji Europejskiej  "Opening up Education: Innovative teaching  and learning for all through new Technologies and Open Educational Resources" oraz  Memorandum "Otwieranie edukacji"- najczęściej zadawane pytania.

17.09.2013 r.

Uprzejmie informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na Krajowe Ośrodki Wiodące. Konkurs dotyczy obszarów :

1. nauk przyrodniczych ( w dziedzinach nauk biologicznych i nauk o Ziemi)

2. nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (w dziedzinach nauk rolniczych, leśnych  weterynaryjnych)

Wnioski należy składać do dnia 15 listopada 2013 r.

Dokładne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie MNiSW:

http://www.nauka.gov.pl/krajowe-naukowe-osrodki-wiodace/komunikat-o-ogloszeniu-konkursu-na-krajowe-naukowe-osrodki-wiodace-09.html

 

12.07.2013r.

Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie MNiSW dotyczącymi nowych tendencji w europejskim szkolnictwie wyższym, m.in. szkoleń nauczycieli w zakresie metod nauczania oraz uruchomienia pierwszych ogólnoeuropejskich uniwersyteckich MOOCs.

Informacje dostępne są pod linkiem:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nowe-tendencje-w-europejskim-szkolnictwie-wyzszym.html

UWAGA!!!

03.07.2013 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 lipca 2013 r. ogłoszony został przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkurs na dofinansowanie najlepszych programów studiów oraz działań projakościowych. Zgłoszenia do konkursu można składać do dnia 25 września 2013 r. Więcej informacji na temat zasad konkursu znajdą Państwo na stronie MNiSW.

 

01.07.2013 r.

Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z materiałami z konferencji "Jakość w kształceniu praktycznym na poziomie wyższym- europejskie przykłady i możliwości dla Polski" (12 czerwca 2013 r.) zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Bank Światowy.

Materiały dostępne są na stronie:

http://www.worldbank.org/pl/events/2013/05/15/professionally-oriented-higher-education-conference

17.06.2013 r.

Uprzejmie zachęcamy  do zapoznania się z prezentacjami z seminarium bolońskiego  "Higher Education Institutions as Places Integrating Individual Lifelong Learning Strategies", które odbyło się 10 czerwca 2013 r. w Warszawie. Materiały dostępne są na stronie:

http://www.ekspercibolonscy.org.pl/prezentacje

12.06.2013 r.

UWAGA!

Uprzejmie zachęcamy  wszystkich  zainteresowanych do lektury publikacji FRSE, pt. “Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem  się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie”. Praca ta  stanowi podsumowanie konferencji, która odbyła się 23 września 2011 r. Publikacja dostępna jest na stronie internetowej FRS:

http://issuu.com/frse/docs/rozwijanie_wsp__pracy

 11.06.2013 r.

Uprzejmie zachęcamy do lektury publikacji EUA  "HOW DOES QUALITY ASSURANCE MAKE A DIFFERENCE?", jako podumowania 7 Europejskiego Forum Jakości, ktróre odbyło sie w dniach 22-24 listopada 2012 r. w Tallinnie. Publikacja dostępna jest na stronie internetowej EUA

13.05.2013 r.

Uprzejmie zapraszamy na 

6. Konferencje

z cyklu

DOBRE PRAKTYKI W ZAPEWNIANIU I DOSKONALENIU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM (2013)

Budowa wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego 2012/2013

11 czerwca 2013r.

Uniwersytet Warszawski

dawny gmach Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

sala 106

  Program konferencji dostępny jest  [tutaj]

 09.04.2013 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie z laureatami konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na  dofinansowanie podstawowych jednostek  organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz krajowych ram kwalifikacji. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie nagrodzonych programów kształcenia z Instytutu Historycznego, Instytutu Socjologii oraz Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej. Ponadto w związku z oczekiwaną kolejną edycją konkursu, laureaci podzielili się z zebranymi dobrymi praktykami istotnymi przy przygotowywaniu wniosków konkursowych.

27.03.2014 r.

Spotkanie z Przewodniczącymi Wydziałowych Zespołów Zepewniania Jakości Kształcenia

Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z materiałami  ze spotkania z Przewodniczącymi Wydziałowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia z dnia 27.03.2014 r.

1. Sprawozdanie  z oceny własnej 2013. ( Paweł Stępień i Agata Wroczyńska)

2. System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim- wybrane zagadnienia. (Agata Wroczyńska i Paweł Stępień)

3. Wnioski z warsztatu- Wprowadzenie na uczelnie Recognition of Prior Learning ( RPL)- podejście praktyczne.( Paweł Stępień)

4.Omówienie formularza "Sprawozdanie z oceny własnej- doświadczenia jednostek w uznawaniu efektów kształcenia osiągniętych poza edukacją formalną (2014)". ( Paweł Stępień i Agata Wroczyńska

15.03.2013 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym odbyło sie spotkanie z Przewodniczącymi Wydziałowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia zatytułowane " Budowa wewnętrznych systemów zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na wydziałach i w innych jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego". Materiały ze spotkanie dostepne są [TUTAJ]

13.05.2013 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 maja 2013 roku JM Rektor UW  dr hab. Marcin Pałys, prof. UW zaakceptował przedstawione przez UZZJK rekomendacje po IV Edycji Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia. 
Rekomendacje do pobrania

05.03.2013 r.

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że opracowane przez Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia „SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ 2012. DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA MISJI I STRATEGII JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UW W POWIĄZANIU Z MISJĄ I STRATEGIĄ UW" zostało zaakceptowany przez JM Rektora dr. hab. Marcina Pałysa, prof. UW.

Sprawozdanie dostępne jest tutaj

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego