Rok 2012

 

UWAGA!!!

Uprzejmie informujemy, ze w dniu 4 grudnia 2012 r. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wydał ZARZĄDZENIE NR 76 W SPRAWIE SYSTEMÓW ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIAŁACH ORAZ INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH STUDIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM. 

Uzupełnieniem tego dokumentu są  WSKAZÓWKI I PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCE SYSTEMU ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIAŁACH I INNYCH JEDNOSTKACH KSZTAŁCĄCYCH STUDENTÓW.

05.12.2012 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu  05.12.2012 r. odbyło sie spotkanie z Przewodniczącymi Wydziałowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia. Meteriały zaprezentowane podczas spotkania przez Biuro ds. Jakości Kształcenia oraz Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia dostępne są [tutaj], [tutaj].

28.11.2012 r.

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna wprowadziła zmiany dotyczące wytycznych do przygotowania raportu samoocenyzasad przeprowadzania wizytacji przy ocenie programowej oraz zasad przeprowadzania wizytacji przy ocenie instytucjonalnej. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi wzorami raportów na stronie PKA [tutaj]

22.11.2012 r.

Uprzejmie informujemy, że został rostrzygnięty konkurs MNiSW na dofinansowanie najlepszych programów studiów oraz działań projakościowych. Wyniki konkursu dostępne są [tutaj]

09.11.2012 r.

UWAGA!

 FORMULARZA  ANKIETY projektu " BENCHMARKING W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM - WDRAŻANIE KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI "realizowanego przez Fundację Rektorów Polskich. Do pobrania (w formacie doc) [tutaj]

UWAGA!

Formularz ankiety wyeksportowany z systemu. PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA EWENTUALNE RÓŻNICE W PYTANIACH! [tutaj]

UWAGA!

W związku z pojawiającymi sie pytaniami z jednostek organizacyjnych prowadzących studia na  Uniwersytecie Warszawskim odnośnie formularza ankiety, podajemy odpowiedzi na ewentualne wątpliwości:

1) W przypadku pytania 5 dotyczącego liczby studentów w jednostce w roku akademickim 2011/2012

-Chodzi o liczbę studentów taką, jaka zgłaszana jest do ministerstwa.

2) W przypadku pytania 6:

- Chodzi o liczbę doktorantów w JEDNOSTCE
 

3) W przypadku pytania 7:

- Chodzi o liczbę studentów studiów podyplomowych w  JEDNOSTCE

29.10.2012 r.

Uprzejmie informujemy,  że prezentacja, która zostanie przedstawiona na spotkaniu z Prodziekanami w dniu 30 października 2012 r. dostępna jest [tutaj]

 24.10.2012 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 paźniernika 2012 r. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wydał                Zarządzenie nr 63  z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencje 2012-2016.

08.10.2012 r.

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 paździenika 2012 r. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wydał            ZARZĄDZENIE NR 56 UW  w sprawie Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. Jednocześnie moc obowiązującą straciła Uchwała Nr 240 z dnia 20 czerwca 2007 r.

25.07.2012 r.

Uwaga!

Informacje pomocne w wypełnianiu punktu 3 - Opis systemu poprawy jakości kształcenia w jednostce w odniesieniu do zgłoszonego programu kształcenia - Kwestionariusz samooceny jednostki, który stanowi załącznik  nr 1 do wniosku w konkursie MNiSW na działania projakościowe [tutaj]

Uwaga!

Formularze z oceny własnej opracowane przez Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia dla lat 2009, 2010, 2011, 2012.

22.06.2012 r. 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 czerwca 2012 r. ogłoszony został przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkurs na dofinansowanie najlepszych programów studiow oraz działań projakościowych. Zgłoszenia do konkursu można składać do dnia 25 września 2012 r. Więcej informacji na temat zasad konkursu znajdą Państwo na stronie MNiSW.

31.05.2012 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 czerwca 2012 r. odbędzie się z inicjatywy Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia dr. hab. Pawła Stępnia, prof. UW oraz Biura ds. Jakości Kształcenia UW V Konferencja DOBRE PRAKTYKI W ZAPEWNIANIU I DOSKONALENIU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM (2012). Program konferencji [tutaj]

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące dostosowania programów studiów do wymagań znowelizowane Prawa o szkolnictwie wyższym znajdują się [tutaj].

 

02.04.2012 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.03.2012 r. JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego zaakceptowała przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia:

  1. Propozycje działań na rzecz jakości kształcenia przygotowane na podstawie raportu z Pierwszej Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Nauczycieli Akademickich UW (2010) [tutaj]
  2. Propozycje działań na rzecz jakości kształcenia przygotowane na podstawie raportu z Pierwszej Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Doktoranckiej UW (2011) [tutaj]
  3. Sprawozdanie z oceny własnej Uniwersytetu Warszawskiego (2011). Działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia związane z zasadami zapewnienia i doskonalenia jakości kadry dydaktycznej [tutaj]

 

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego