Warsztaty Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

W dniu 14 listopada 2011 r. odbyły się warsztaty dotyczące opisywania programów kształcenia i nowych zadań Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w świetle znowelizowanej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przewidziane dla członków Wydziałowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia, członków Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz członków Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia.

Prezentacja ze spotkania w dniu 14.10.2011 r. (zawierająca zagadnienia, które były przedmiotem rozważań podczas warsztatów w dniu 2 listopada 2011 r.) [tutaj].

Wszystkie osoby zaangażowane w działania związane ze zmianami w opisie programów studiów (w związku z nowelizacją Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) zachęcamy do zapoznania się z prezentacją prof. Andrzeja Kraśniewskiego Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi. Prezentacja została wygłoszona w dniu 10 listopada 2011 r. podczas konferencji Academic Validation in the Context of the European Qualifications Framework. Prezentacja do pobrania [tutaj].

Uprzejmie informujemy, że na stronie Polskiej Komisji Akredytacyjnej: http://www.pka.edu.pl/index.php?page=akty_pw_uid znajduje się Uchwała nr 920 / 2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 października 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr 873 / 2007 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny, oraz nowe wzory wniosków raportów samooceny.

*Uprzejmie informujemy, że wszelkie pytania dotyczące nowego opisu programu studiów oraz związanych z tym zadań mogą Państwo kierować od 15 listopada 2011 r. pod adresem procesbolonski@uw.edu.pl

  • ze wskazaniem danych osoby pytającej: imię, nazwisko, jednostka, funkcja;
  • wpisując w temacie wiadomości termin kluczowy (najwyżej dwa wyrazy, np. punktacja ECTS, ankiety studenckie, efekty kierunkowe itp.);
  • dodając do pytania ew. odniesienie do przepisu aktu prawnego, z którym wiąże się zgłaszany problem.

Odpowiedzi (niezależnie od przekazania ich droga mailowa pytającemu) będą publikowane na stronach: http://www.bjk.uw.edu.pl, http://www.procesbolonski.uw.edu.pl, http://www.bss.uw.edu.pl/nowa

 

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego