Rok 2011

08.11. 2011 r.

Uprzejmie informujemy, że na stronie MNiSW [tutaj], znajduje się opracowanie "Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego", które może być dla Państwa przewodnikiem w dostosowywaniu procesu dydaktycznego do nowych regulacji wynikających z nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym w części dotyczącej KRK.
Serdecznie zachęcam do zapoznania się z tą publikacją.

 06.12.2011 r.

Uprzejmie informujemy Państwa, że  spotkanie dotyczące punktów ECTS oraz kształcenia językowego w związku z wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji i weryfikacją opisu programów kształcenia odbędzie się 21 grudnia 2011 o godz. 10.00 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego). Szkolenie poprowadzi Pani Jolanta Urbanik pełniąca funkcję Pełnomocnika Rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

01.12.2011 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 listopada 2011 r. odbyły się kolejne warsztaty dotyczące zmian w opisie programów studiów w związku z nowelizacją Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przewidziane dla członków Komisji powołanych w jednostkach UW prowadzących studia (zgodnie z § 5 załącznika do Uchwały nr 405 Senatu UW z dnia 28 września 2011 r.). Prezentacja przedstawiona na spotkaniu [tutaj]

24.11.2011 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 listopada 2011 r. odbyło się posiedzenie tzw. Małego senatu. Celem spotkania było omówienie problemów związanych z realizacją zapisów znowelizowanej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” (oraz aktów wykonawczych) dotyczących funkcjonowania systemów zapewnienia jakości kształcenia w jednostkach UW oraz nowych wymogów akredytacyjnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Do pobrania: prezentacja prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior, Prorektor ds. Studenckich UW [tutaj] oraz  prof. Pawła Stępnia, Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia [tutaj].

15.11.2011 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 listopada odbyły się pierwsze szkolenia dotyczące zmian w opisie programów studiów w związku z nowelizacją Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przewidziane dla członków Komisji powołanych w jednostkach UW prowadzących studia (zgodnie z § 5 załącznika do Uchwały nr 405 Senatu UW z dnia 28 września 2011 r.). [więcej]

 

24.10.2011 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 02.11.2011 i 30.11.2011 odbędą się warsztaty dotyczące zmian w opisie programów studiów w związku z nowelizacją Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przewidziane dla członków Komisji powołanych w jednostkach UW prowadzących studia (zgodnie z § 5 załącznika do Uchwały nr 405 Senatu UW z dnia 28 września 2011 r.).

Organizacja spotkań

Szkolenie trwa 2 godziny 15 minut i odbywa się:

  1. 02.11.2011 r., 9.45-12.15, Aula w Starym BUWie;
  2. 02.11.2011 r., 12.30-14.30, Aula w Starym BUWie;
  3. 30.11.2011 r., 9.45-12.15, Aula w Starym BUWie;
  4. 30.11.2011 r. 12.30-14.30, Aula w Starym BUWie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w sali prosimy o rejestrację na spotkania pod adresem bjk@uw.edu.pl. W mailu należy podać:

  1. jednostkę UW,
  2. liczbę osób,
  3. termin spotkania.

 

08.06.2011 r.

Uprzejmie informujemy, że 8 czerwca 2011 roku, podczas posiedzenia Małego Senatu, Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior przedstawiła informacje związane z wprowadzaniem na Uniwersytecie Warszawskich Krajowych Ram Kwalifikacji. 
Prezentacja do pobrania [tutaj]

07.06.2011 r.

Uprzejmie informaujemy, że 7 czerwca 2011 roku, odbyła się czwarta ogólnouniwersytecka konferencja promująca dobre praktyki w zapewnianiu i doskonaleniu jakości na UW. 

Program spotkania i prezentacje do pobrania [prez_1][prez_2][prez_3] 

21.03.2011 r.

Uprzejmie informujemy, że został opublikowany Regulamin Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 5 z dn. 21 lutego 2011 roku. 
Regulamin do pobrania [tutaj]

21.03.2011 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 marca 2011 roku JM Rektor UW prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska - Macukow zaakceptowała przedstawione przez UZZJK rekomendacje po III Edycji Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia. 
Rekomendacje do pobrania [tutaj]

22.02.2011 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.02.2011 roku odbyło się spotkanie z Prodziekanami ds. Studenckich poświęcone między innymi zagadnieniom związanym z Informatorem UW. 
Prezentacja przedstawiona na spotkaniu przez mgr Agatę Wroczyńska do pobrania [tutaj]
 

 

 

dalej do:

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego