Dobre praktyki w zapewnianiu i doskonaleniu jakości kształcenia na UW 2010

Do pobrania:

Program konferencji "Dobre praktyki w zapewnianiu i doskonaleniu jakosci kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim 2010"

Prezentacje:

USOSweb na WPiA UW Wdrożenie i kierunki rozwoju. (autor: Maciej Jan Broniarz)

Zadania systemu zapewnienia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim wynikające z wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji. (autor: Paweł Stępień)

Czy dobre praktyki? Magisterium na Wydziale Chemii UW. (autor: Krystyna Jackowska)

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego