Rok 2010

18.11.2010 r.

Uprzejmie informujemy, że opracowane przez Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia „SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ 2010. DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZWIĄZANE Z ZASADAMI OCENIANIA STUDENTÓW ORAZ FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU USOS” zostało zaakceptowany przez JM Rektor prof. dr hab. Katarzynę Chałasinską-Macukow w dniu 10 listopada 2010 roku. 
Sprawozdanie do pobrania.

18.11.2010 r.

Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym na stronie internetowej MniSW podręcznikiem "Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego". 
Podręcznik dostępny jest [tutaj].

 

07.10.2010 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 października 2010 roku odbędzie się seminarium szkoleniowo-dyskusyjne Krajowe ramy kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia. Rejestracja na spotkanie pod adresem dominika.dalba@mnisw.gov.pl do dnia 21 października 2010 r.

Do pobrania: Pismo Prorektor ds. Studenckich UW | Program spotkania

15.06.2010 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 czerwca 2010 r. odbyła się trzecia ogólnouniwersytecka konferencja promująca dobre praktyki w zapewnianiu i doskonaleniu jakości na UW. Program spotkania i prezentacje do pobrania [tutaj]

 

14.05.2010 r.

 

  • Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego [tutaj] w sprawie zmiany zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie opisu przedmiotu w Katalogu Przedmiotów zamieszczonym W Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów i zgodnym ze standardami Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS);
  • Obwieszczenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego [tutaj] w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie opisu przedmiotu w Katalogu Przedmiotów zamieszczonym W Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów i zgodnym ze standardami Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS);

 

19.01.2010

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 stycznia 2010 r. Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia przyjął propozycje działań na rzecz jakości kształcenia, na podstawie raportu z drugiej edycji ogólnouniwersyteckiego badania ankietowego nt. warunków kształcenia na UW (2009). Propozycje, przyjęte przez UZZJK zostały zaakceptowane przez J.M. Rektor prof. dr hab. Katarzynę Chałasińską - Macukow w dniu 16 lutego 2010 r. Rekomendacje do pobrania [tutaj]

dalej do:

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego