Kompetencje absolwentów- Prezentacje:

  • Zdolnosc do podjecia pracy mocne i słabe strony Absolwentów [pdf]
  • Uwarunkowania sukcesu absolwentów szkół wyższych na rynku pracy w świetle projektu HEGESCO [pdf]
  • Kompetencje absolwentów pożądane przez pracodawców a koncepcja zatrudnialności [pdf]
  • Proces Bolonski - przemiany w szkolnictwie wyższym w dekadzie 1999-2009 [pdf]
 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego