Rok 2009


2009-02-20

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 stycznia Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia przyjął propozycje działań na rzecz jakości kształcenia, na podstawie raportu z pierwszego ogólnouniwersyteckiego badania ankietowego nt. warunków kształcenia na UW (2008). Propozycje, przyjęte przez UZZJK, skonsultowane z Panią Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Martą Kicińską - Habior, Panem Prorektorem ds. Rozwoju i Polityki Finansowej dr hab. Marcinem Pałysem oraz zastępca Kanclerza ds. Informatycznych mgr Lidią Guzek, w dniu 20.02.2009 roku zostały ostateczne zaakceptowanie przez J.M. Rektor prof. dr hab. Katarzynę Chałasińską - Macukow.

Rekomendacje do pobrania [tutaj]

27.11.2009

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.11.2009 r odbyło się seminarium „Punktacja ECTS - efekty uczenia się - opis przedmiotu”, zorganizowane przez Pełnomocnika Rektora ds. Realizacji Procesu Bolońskiego oraz Biuro ds. Jakości Kształcenia. Prezentacje dostępne są [tutaj].


26.11.2009

Uprzejmie informujemy, że w dniach 13 - 15.11.2009 r. odbyło się w Łodzi seminarium Rola Samorządów Studenckich w kształtowaniu Procesu Bolońskiego. Prezentacje dostępne są [tutaj].

 

25.11.2009

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.11.2009 r, w Warszawie miało miejsce spotkanie Dzień Boloński "Europejski i krajowe ramy kwalifikacji", Prezentacje dostępne są na stronie: [tutaj].

 

09.11.2009 r.

Uprzejmie informujemy, że opracowane przez Uczelniany Zespol Zapewnienia Jakości Kształcenia „Sprawozdanie z oceny własnej 2009. Działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakosci ksztalcenia w dziedzinie programow nauczania i ich efektów” zostało zaakceptowany przez JM Rektor prof. dr hab. Katarzynę Chałasinską-Macukow w dniu 3 listopada 2009. Sprawozdanie do pobrania [tutaj].


20.10.2009

W dniu 16.10.2009 r. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia dr hab. Paweł Stępień prof. UW oraz mgr Agata Wroczyńska Kierownik BJK UW uczestniczyli w I Studenckim Forum Jakości zorganizowanym przez Parlament Studentów RP, Parlament Studentów UAM w Poznaniu, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Państwowa Komisję Akredytacyjną. Podczas panelu „Ankietyzacja jako element wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia” prof. Paweł Stępień wygłosił referat System badań ankietowych jako integralna część Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim.


20.10.2009

W dniu 15.10.2009 r. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia dr hab. Paweł Stępień prof. UW oraz mgr Agata Wroczyńska Kierownik BJK UW uczestniczyli w „Dniu Jakości” zorganizowanym przez FRSE oraz Uniwersytet Jagielloński. Podczas spotkania prof. Paweł Stępień wygłosił referat System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. Koncepcja i realizacja.
Przedstawiciele UW wzięli udział w dyskusji o możliwościach utworzenia forum internetowego dla pełnomocników/koordynatorów uczelnianych ds. jakości kształcenia.


13.10.2009 r.

Spotkanie Rektor ds. Studenckich UW z Prodziekanami ds. Studenckich UW. Prezentacje do pobrania:

 

24.09.2009 r.

Działania władz rektorskich Uniwersytetu Warszawskiego podjęte w roku akademickim 2008/2009 na rzecz doskonalenia jakości kształcenia [tutaj].


24.09.2009 r.

Przewodnik BIURA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Praktyczne informacje dla studentów, opracowany przez Biuro ds. Rekrutacji, ZSS UW oraz BJK UW [tutaj].


29.07.2009 r.

Uprzejmie informujemy, że prezentacje wygłoszone podczas konferencji REZULTATY PROJEKTU „TUNING” I ICH ZNACZENIE DLA TWORZENIA ELASTYCZNYCH PROGRAMÓW STUDIÓW BAZUJĄCYCH NA EFEKTACH UCZENIA SIĘ I SYSTEMIE ECTS, która odbyła się w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, w dniu 19 czerwca 2009 r. są dostępne na stronie: http://erasmus.org.pl/index.php/classa/292


29.07.2009 r.

Uprzejmie informujemy, że na stronie: http://www.uka.amu.edu.pl/system_zapewnienia_jakosci.php znajdują się PROPOZYCJE ORGANIZACJI SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W POLSCE opracowane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną.


01.06.2009

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 maja 2009 roku odbyło się seminarium Krajowe Ramy Kwalifikacji a nowy model akredytacji. Gościem spotkania był dr Achim Hopbach, Dyrektor Niemieckiej Komisji Akredytacyjnej, vice-przewodniczący ENQA. Prezentacje ze spotkania dostępne są na stronie internetowej: http://erasmus.org.pl/index.php/classa/292


17.04.2009

Uprzejmie informujemy, że W dniu 15 kwietnia 2009 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna została przyjęta do European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) - rejestru założonego wspólnie przez European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), European Students' Union (ESU), European Unversity Association (EUA) i European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE). Więcej informacji na stronie http://www.pka.edu.pl
 
07.04.2009
Przedstawiamy rozprawę Jolanty K. Szymańskiej Proces boloński i europeizacja systemu szkolnictwa wyższego na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego. Publikacja zawiera wiele cennych i użytecznych informacji związanych z problematyką jakości kształcenia w procesie budowy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
Prezentowana rozprawa powstała pod kierunkiem prof. dr. hab. Konstantego A. Wojtaszczyka jako praca magisterska na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na kierunku politologia w zakresie nauk politycznych.


25.03.2009

Dnia 24 marca 2009, w gmachu Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, odbyło się seminarium pt. Kompetencje absolwentów szkół wyższych, a oczekiwania pracodawców, zorganizowane przez Zespół Ekspertów Bolońskich oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Podczas spotkania omówione zostały m.in. wstępne wyniki badań prowadzonych w ramach projektu HEGESCO. Więcej informacji można uzyskać u mgr Agaty Wroczyńskiej i na stronach: www.hegesco.org; www.decowe.com. Program spotkania i prezentacje [tutaj].


17.03.2009 r.

Uprzejmie informujemy, że 13 marca 2009 roku odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim II Konferencja z cyklu REA [Rozwój Edukacji Akademickiej] ZNACZENIE WEWNETRZNYCH SYSTEMÓW ZAPEWNIANIA JAKOSCI W SWIETLE NOWEGO PODEJSCIA DO AKREDYTOWANIA PROGRAMÓW STUDIÓW.
Podczas spotkania referat SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM. ZAŁOŻENIA – PRZESZKODY – REALIZACJA. Wygłosił dr hab. Paweł Stępień, prof. UW, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia. [więcej...]
 
12.03.2009 r.
Uprzejmie informujemy, że podręcznik „Writing and Using Learning Outcomes: a Practical Guide” autorstwa dr. Declana Kennedy’ego jest dostępny w formacie pdf [tutaj].


06.03.2009

Uprzejmie informujemy, że w Państwowa Komisja Akredytacyjna wspólnie z Business Centre Club organizuje w dniu 8 kwietnia 2009r. IV Forum Jakości poświęcone:
Roli pracodawców w procesie zapewnienia jakości i oceny wyższego wykształcenia"
Więcej informacji na stronie: http://www.pka.edu.pl.


06.03.2009 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05 marca 2009 r. odbyło się, współorganizowane przez Biuro ds. Realizacji Procesu Bolońskiego, Biuro ds. Jakości Kształcenia oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, seminarium tematyczne EFEKTY KSZTAŁCENIA JAKO PODSTAWA BUDOWY I OCENY PROGRAMÓW STUDIÓW. Gościem spotkania był dr Declan Kennedy z University College Cork.
Prezentacje do pobrania


03.03.2009

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 lutego br. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej podjęło Uchwałę Nr 76/2009 w sprawie ogólnych kryteriów oceny jakości kształcenia. Jednocześnie moc obowiązującą straciła Uchwała Nr 1042/2004 z dnia 28 października 2004 r.


06.03.2009 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 lutego 2009 roku odbyło się ogólnopolskie seminarium STUDIA DOKTORANCKIE – REGUŁY KSZTAŁCENIA. W spotkaniu udział wzięli: Pani wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek oraz Prorektorzy - członkowie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Prezentacje przedstawione podczas seminarium dostępne są na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.


2009-02-20

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 stycznia Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia przyjął propozycje działań na rzecz jakości kształcenia, na podstawie raportu z pierwszego ogólnouniwersyteckiego badania ankietowego nt. warunków kształcenia na UW (2008). Propozycje, przyjęte przez UZZJK, skonsultowane z Panią Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Martą Kicińską - Habior, Panem Prorektorem ds. Rozwoju i Polityki Finansowej dr hab. Marcinem Pałysem oraz zastępca Kanclerza ds. Informatycznych mgr Lclassią Guzek, w dniu 20.02.2009 roku zostały ostateczne zaakceptowanie przez J.M. Rektor prof. dr hab. Katarzynę Chałasińską - Macukow.
Rekomendacje do pobrania [tutaj]


2009-02-20

W dniu 19.02.2009 r. odbyło się spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia dr. hab. Pawła Stępnia, prof. UW z Przewodniczącymi Wydziałowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia. [więcej...]


2009-01-07

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego (SEA), które zrzesza osoby zajmujące się rozwojem nowoczesnych technologii w dydaktyce uczelni wyższych, opracowało Zbiór kryteriów oceny kursu internetowego. Został on przygotowany w celu propagowania najlepszych praktyk w e-edukacji, umożliwia działania zmierzające do zapewnienia i doskonalenia jakości zajęć prowadzonych przez Internet. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej SEA.

dalej do:

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego