Rok 2008

2008-11-27
w dniu 27 listopada 2008 r odbyło się pierwsze spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia dr hab.. Pawła Stępnia, prof. UW z przewodniczącymi Wydziałowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia w kadencji 2008-20012.

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego