Sprawy organizacyjne

UWAGA!!

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana terminu planowanego spotkania  zespołu relizującego zadanie 2.1.1. Spotkanie odbędzie się dn. 22.07.2014 r.

03.07.2014

Notatka ze spotkania Zespołu Eksperów realizujących projekt  "Szkoły wyższe w roli integratora uczenia się przez całe życie. ( data spotkania-02.07.2014 r.).

02.07.2014

- Koncepcja realizacji projektu "Szkoły wyższe jako integrator uczenia się przez całe życie"  (na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego)

- Przydział zadań do realizacji

- Harmonogram prac

-Zależności między realizowanymi zadaniami ( oprac. prof. A. Kraśniewski)

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego