Państwowa Komisja Akredytacyjna

 03.03.2009

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 lutego br. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej podjęło Uchwałę Nr 76/2009 w sprawie ogólnych kryteriów oceny jakości kształcenia. Jednocześnie moc obowiązującą straciła Uchwała Nr 1042/2004 z dnia 28 października 2004 r.

03.03.2009

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23 stycznia 2009 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna uzyskała status pełnego członka w European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) na okres 5 lat.

 

Jednostki organizacyjne na UW akredytowane przez Państwową Komisję Akredytacyjną (plik PDF)

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Państwowej Komisji Akredytacyjnej znajdują się:

  • Uchwała Nr 873/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny
  • Uchwała Nr 95/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie kryteriów oceny planów i programów nauczania
  • Uchwała Nr 201/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie kryteriów oceny bazy dydaktcyznej
  • Uchwała Nr 617/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie minimum kadrowego
  • Uchwała nr 217/ 2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie kryteriów oceny formalno - prawnych aspektów kształcenia
  • Uchwała nr 218/ 2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie spraw studenckich
  • Uchwała nr 219/ 2008Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie kryteriów oceny systemu weryfikacji efektów kształcenia

W celu przejrzenia lub pobrania ww. uchwał naciśnij [tutaj].

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego