Komisja Rektorska-studia doktoranckie

 

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące oceny programów studiów doktoranckich, zebrane  na spotkaniu  w dniu 16.10.2012 r., znajdują się [tutaj].

 

Spotkanie inicjujące prace Komisji Rektorskiej ds. Studiów doktoranckich- prezentacja

Lista kontaktowa

Propozycja podziału pracy

 

Materiały pomocnicze:

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa  Wyższego z dnia 8 sieprnia 2011r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dysycplin naukowych i artstycznych

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

-UCHWAŁA nr 522 SENATU UNIWERSYTETY WARSZAWSKIEGO z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia i planów studiów doktoranckich

-Regulamin studiów doktoranckich

-Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwalony dnia 10 listopada 2011r., w tym Załącznik Część II - Kryteria Oceny Instytucjonalnej

-Uchwała nr 962 / 2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny instytucjonalnej

       Załącznik nr 1 - wzór raportu z wizytacji ( ocena instytucjonalna )

       Załącznik nr 2 - wzór raportu z wizytacji ( powtórna ocena isntytucjonalna )

- Uchwała nr 1 / 2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny

       Załącznik nr 2 - wzór raportu samooceny ( ocena instytucjonalna)

 

- Syllabus Dydaktyka Szkoły Wyższej

- Kryteria oceny programów na studiach doktoranckich zgodne z Uchwałą nr 522 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

-Seminarium bolońskie "Studia doktoranckie w świetle nowych regulacji prawnych", 26.04.2012 r.

-Seminarium bolońskie dla prorektorów ds. kształcenia "Uczelnia wobec zmiany systemu kształcenia", 26-27.06.2012 r.

 

 

dalej do:

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego