Akty prawne


Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 64) 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictw a Wyższego  z dnia 26 września 2016 r., w sprawie charakterystyk drugiego stopnia poziomów 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów

 

 

 WSKAZÓWKI I PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCE SYSTEMU ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI NA WYDZIAŁACH I W INNYCH JEDNOSTKACH

 

dalej do:

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego