Biuro Innowacji Dydaktycznych

Print This Post Print This Post

Szanowni Państwo,

W związku z Zarządzeniem Rektora UW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji ogólnouniwersyteckiej Biuro ds. Jakości Kształcenia przekształca się w Biuro Innowacji Dydaktycznych.

We wszystkich sprawach prosimy o kontakt z bid@uw.edu.pl, dodając do wiadomości adres: bjk@adm.uw.edu.pl


Data publikacji: 12 maja 2021