Akredytacja PKA

Print This Post Print This Post

Szanowni Państwo,

przedstawiamy prezentację ze spotkania z prodziekanami, dot. akredytacji PKA:Ocena programowa PKA kierunków studiów prowadzonych na UW„, które odbyło się w dniu 20.01.2020 r.
Jednocześnie informujemy, że na stronie: Oceny programowe PKA, dostępna jest prezentacja: „Ewaluacja Jakości Kształcenia” przez Polską Komisję Akredytacyjną. Zapraszamy do zapoznania się.


Data publikacji: 20 stycznia 2020