Badanie Nauczycieli Akademickich i Lektorów na UW

Print This Post Print This Post

W tym roku, po raz drugi, Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia organizuje ogólnouczelniane Badanie Nauczycieli Akademickich i Lektorów. Badanie ma na celu zebranie opinii pracowników naukowo-dydaktycznych UW na temat warunków pracy oraz wizerunków Uniwersytetu Warszawskiego jako miejsca rozwoju naukowego i zawodowego. Ankietę on-line można wypełniać od 15 października do 16 listopada po zalogowaniu się do systemu USOSweb.

Wiecej informacji dostepnych jest : https://www.uw.edu.pl/ii-ankieta-pejk-dla-nauczycieli/


Data publikacji: 22 października 2018