Aktualności


 


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy i gorąco zachęcamy do wziecia udziału w kolejnej edycji Nagrody Dydaktycznej Rektora UW.

Wnioski podpisane przez Kierowników jednostek należy składać do 31 maja w Biurze ds. Jakości Kształcenia.

ZARZĄDZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 18 sierpnia 2015 r  w sprawie ustanowienia Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

 


Szanowni Państwo,

 W ubiegłym tygodniu po raz drugi w tej kadencji  odbyły się Warsztaty Projakościowe WZZJK. Tegoroczne spotkanie poświęcone zostało procesowi dyplomowania. W ciągu dwóch dni warsztatów ( 16 i 17 kwietnia) mieliśmy możliwość poznać różne praktyki stosowane przez jednostki w trakcie procesu dyplomowania. Poniżej zamieszczamy cześć prezentacji które znalazły się w planie spotkania.

 

1. Wydział Chemii-  Proces dyplomowania na Wydziale Chemii UW

2. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki- Jak skutecznie informować o procesie dyplomowania

3. Wydział  Fizyki - Dyplomowanie

4. Wydział Nauk Ekonomicznych-Procedura dyplomowania

5. Instytut Filologii Klasycznej- Procedura dyplomowania


 

 UWAGA!!

Uprzejmie zapraszamy na Warsztaty Projakościowe 16-17 kweitnia 2018 r.:

Proces dyplomowania – nowe wyzwania

Warsztaty Uczelnianego i Wydziałowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia

16 i 17 kwietnia 2018 r.

(Termin warsztatów do wyboru;

Porządek obrad każdego dnia taki sam)

                                        Uniwersytet Warszawski Gmach przy Małym Dziedzińcu                              

ul. Krakowskie Przedmieście 24 sale: 200 i 100

Program konferencji 16 IV (poniedziałek)

9.00-10.30 – obrady plenarne w sali 200

1.  Warsztaty 2017 - podsumowanie

2. Czy warto wracać do tematu dyplomowania? – wnioski z przeglądu stron internetowych jednostek przeprowadzonego przez UZZJK

3. Jak skutecznie informować o procesie dyplomowania? - prezentacja Wydziału Nauk Ekonomicznych/Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki

4. Otoczenie społeczno-gospodarcze w procesie dyplomowania – projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”

 10.30-10.45 – przerwa

10.45-12.45 – warsztaty w grupach z wykorzystaniem prezentacji wybranych wydziałów

sala 200 – grupa 1: prace dyplomowe  IH, IKP

sala 100 – grupa 2: egzamin dyplomowy Wydziały: Fizyki i Chemii, IFK

 13.00-14.00– obiad

Bufet Szafot, Budynek Wydziału Prawa i Administracji, ul. Krakowskie Przedmieście 26/ 28

 14.00-16.00 – warsztaty w grupach z wykorzystaniem prezentacji wybranych wydziałów

sala 200 – grupa 1: egzamin dyplomowy Wydziały: Fizyki i Chemii, IFK

sala 100 – grupa 2: prace dyplomowe IH, IKP


 

 

Program konferencji 17 IV (wtorek)

9.00-10.30 – obrady plenarne w sali 200

1.  Warsztaty 2017 - podsumowanie

2. Czy warto wracać do tematu dyplomowania? – wnioski z przeglądu stron internetowych jednostek przeprowadzonego przez UZZJK

3. Jak skutecznie informować o procesie dyplomowania? - prezentacja Wydziału Nauk Ekonomicznych/Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki

4. Otoczenie społeczno-gospodarcze w procesie dyplomowania – projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”

 10.30-10.45 – przerwa


Warsztaty z wykorzystaniem prezentacji

wybranych wydziałów – sala 200

 10.45-12.45prace dyplomowe IH, IKP

13.00-14.00– obiad

Bufet Szafot, Budynek Wydziału Prawa i Administracji, ul. Krakowskie Przedmieście 26/ 28

14.00-16.00 egzamin dyplomowy Wydziały: Fizyki i Chemii, IFK

 

  

 

 NEWSLETTER 6

Uprzejmie informujemy, że ukazał się kolejny numer Newslettera BJK UW, który dostępny jest pod linkiem:

http://preview.mailerlite.com/g5o9g1

 

 


 

 

 Szanowni Państwo,

uprzejmie przekazujemy link do komunikatu MNiSzW w sprawie kształcenia nauczycieli w związku ze zmianami w systemie oświaty:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-ksztalcenia-nauczycieli-w-zwiazku-ze-zmianami-w-systemie-oswiaty.html

 


UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca 2018 r. JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego zaakceptował przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  NA PODSTAWIE RAPORTU Z OGÓLNOUNIWERSYTECKIEGO BADANIA REKRUTACYJNEGO (2018).

REKOMENDACJE DOSTĘPNE SĄ [TUTAJ]


 

 NEWSLETTER 5

Uprzejmie informujemy, że ukazał się kolejny numer Newslettera BJK UW, który dostępny jest pod linkiem:

http://preview.mailerlite.com/b7j1f2


 

15.11. 2017 r.

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rekomendacjami Komisji - powołanej Zarządzeniem nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 marca 2017 r.  w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego-  lauretami drugiej edycji Nagrody Dydaktycznej Rektora UW zostali:

1. dr Karolina Krasuska z Instytutu Ameryk i Europy -obszar nauk humanistycznych

2. dr Javier de Lucas Araujo z Wydziału Fizyki - obszar nauk przyrodniczych i obszar nauk ścisłych

3. dr Tomasz Wites z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych - obszar nauk społecznych

 

Link do strony głownej UW: http://www.uw.edu.pl/nagroda-dydaktyczna-rektora-2017/

 

Wyróznionym dydaktykom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 


 

 NEWSLETTER 4

Uprzejmie informujemy, że ukazał się kolejny numer Newslettera BJK UW, który dostępny jest pod linkiem:

http://preview.mailerlite.com/q7j1t2 .


 

UWAGA!

Uprzejmie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w kolejnym Forum Jakości organizowanym przez Polską Komisję Akredytacyjną. Tegoroczne forum „O nową jakość kształcenia nauczycieli” odbędzie się w dniach 16-17 listopada w Krakowie. Rejestracja na forum dostępna jest do dnia  31 października 2017 r. Wszystkie informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie : http://www.forumjakosci.edu.pl/

 


 

UWAGA!

FORMULARZ DZIAŁAŃ DOSKONALĄCYCH wykorzystywanie wyników badań dot. studentów i absolwentów UW w konstruowaniu procesu kształcenia oraz projektowanie studenckich praktyk zawodowych.


UWAGA!

WARSZTATY PROJAKOŚCIOWE DLA WYDZIAŁOWYCH ZESPOŁÓW ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

ZAPROSZENIE

PROGRAM:

Warsztaty projakościowe 1-2 i 8-9 czerwca 2017 r.

(Gmach przy Małym Dziedzińcu, ul. Krakowskie Przedmieście 24, sala nr 200, II piętro)

 

Wykorzystanie wyników badań ilościowych i jakościowych w projektowaniu procesu kształcenia

(na przykładzie obserwacji karier zawodowych absolwentów)

 

10.00 – Wprowadzenie

10.15-12.00

1. Badania karier absolwentów UW – jak analizować dane dla całej uczelni i danego kierunku?               Prezentacja Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia UW wraz z dyskusją

Prosimy o zapoznanie się z raportami dotyczącymi kierunków (lub wybranego kierunku studiów) prowadzonymi na Państwa Wydziale.: http://www.pejk.uw.edu.pl/?page_id=2617

 12.00-12.45

2. Propozycje działań na rzecz jakości kształcenia przygotowane przez UZZJK na podstawie Studium Karier Absolwentów (2017)- UZZJK

3. Dyskusja

 13.00-14.00– obiad

Bufet Szafot, Budynek Wydziału Prawa i Administracji, ul. Krakowskie Przedmieście 26/ 28

 14.00-16.30

1. Biuro Karier UW jako jednostka wspierająca aktywność zawodową studentów

2. Studenci o oczekiwaniach wobec praktyk zawodowych – Zarząd Samorządu Studentów UW

3.  Dobre praktyki i trudności w projektowaniu i realizacji praktyk zawodowych oraz weryfikacji osiągniętych w ich ramach efektów kształcenia – Prezentacje WZZJK

5. Dyskusja

 

 UWAGA! Prezentacje z Warsztatów

1. W. Biologii- Organizacja obowiązkowych praktykstudenckich na Wydziale Biologii UW

2. Zarząd Samorządu Studentów UW- Opinia studentów Uniwersytetu Warszawskiego na temat praktyk zawodowych

3. W.Matematyki, Informatyki i Mechaniki -Praktyki i projektowanie procesu kształcenia

4. Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej-

Praktyki pedagogiczne: opiekuńczo-wychowawczo i dydaktyczne jako integralny element programu kształcenianauczycieli języków obcych.

5. Wydział "Artes Liberales"- Praktyki na Wydziale "Artes Liberales"

 


 

NEWSLETTER nr 3

Uprzejmie informujemy, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu, opracowany został kolejny numer Newslettera poświęconego jakości kształcenia na naszej uczelni.Newsletter dostepny jest pod linkiem:

 

http://preview.mailerlite.com/p3i7s3


 

UWAGA

12.04.2017 r.

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2017 r. JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego zaakceptował przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  NA PODSTAWIE STUDIUM KARIER ABSOLWENTÓW UW .

Rekomencja dostępne są [TUTAJ]


Nagroda Dydaktyczna Rektora UW

Szanowni Państwo,

w ubiegłym roku z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego po raz pierwszy na naszej uczelni przyznane zostały indywidulane nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczne-Nagrody Dydaktyczne Rektora UW.

Uprzejmie zachęcamydo wzięcia udziału w kolejnej edycji tego konkursu i przypominamy, że zgodnie z § 3 ZAłacznik do Zarządzenia nr 27 Rektora UW z dnia 18 sierpnia 2015 r. ws prawie ustanowienia Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, wnioski o przeznanie nagrody nalezy złożyć do dnia 31 maja 2017 r. do Biura ds. Jakości Kształcenia.

Regulamin konkursu: Zarządzenie  nr 27 Rektora UW z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Dydaktycznej Rektora UW.

Zarządzenie nr 28 Rektora UW z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora UW na kadencje 2016-2020.

 WNIOSEK: Wniosek -Nagroda Dydaktyczna Rektora UW ( doc)


 

NEWSLETTER

Uprzejmie informujemy, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu, opracowany został kolejny numer Newslettera poświęconego jakości kształcenia na naszej uczelni.Newsletter dostepny jest pod linkiem:

http://preview.mailerlite.com/c4g6o2/577951479994781980/j4q9/

 

 


UWAGA! POLSKA RAMA KWALIFIKACJI

POLSKA RAMA KWALIFIKACJI- PORADNIK UŻYTKOWNIKA

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictw a Wyższego  z dnia 26 września 2016 r., w sprawie charakterystyk drugiego stopnia poziomów 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego


Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 64)

 


UWAGA! Nowośc Studia Podyplomowe

-Uchwała nr 66 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim

Uchwała nr 67 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wzorów Umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe

Zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie obsługi studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim

 Instrukcja postępowania przy składaniu wniosku o utworzenie studiów podyplomowych

 


 UWAGA!

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania sie z materiałami proejktu „EIQAS- ENHANCING INTERNAL QUALITY ASSURANCE SYSTEMS”.
Projekt  EIQAS ( strona projektu: http://www.eiqas.com/news/ ), jest wspólną inicjatywą krajowych agencji zapewniania jakości, konferencji rektorów i instytucji szkolnictwa wyższego z czterech krajów: Polska (koordynator), Portugalia, Bułgaria, Słowenia. Projekt EIQAS  ukierunkowany został na osiągnięcie dwóch kluczowych efektów: zwiększenia stopnia znajomości i zrozumienia Części 1 Europejskich Standardów i Wskazówek opracowanych przez ENQA, a także zidentyfikowanie i rozpowszechnienie w krajach partnerskich tzw. dobrych praktyk w wewnętrznym zapewnianiu jakości oraz doskonalenie metodologii dokonywania ocen przez agencje akredytacyjne poprzez porównywanie oraz – w rezultacie – wypracowanie najlepszych metod i sposobów działania.

MATERIAŁY:

1. EIQAS- Guide to IQA. Based on ESG Part 1

2. Students’ Guide: FINDINGS FROM THE TRAINING EVENT 2 – STUDENTS’ TRAINING ON

PART I OF THE EUROPEAN STANDARDS AND GUIDELINES FOR QUALITY ASSURANCE

AND INTERNAL QUALITY ASSURANCE SYSTEMS


 

UWAGA! 27.01.2017 r.

Wniosek o utowrzenie kierunku studiów

Wniosek o utowrzenie specjalności

Wniosek o zmianę efektów kształcenia

Wniosek i zmianę nazwy

Akty prawne do wniosku

INSTRUKCJA POMOCNA PRZY PRZYGOTOWANIU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH KIERUNKÓW STUDIÓW

 

 


UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej dostępne są wzory dokumentów związanych z Oceną Programową. (wzory dokumentów obowiązują od 12.01.2017 r.)

- SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY PROGRAMOWEJ WRAZ ZE WSKAZÓWKAMI

- wzór raportu samooceny (profilu praktyczny i agólnoakademickI)

- wzór raportu z wizytacji  (profilu praktyczny i agólnoakademickI)

-wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej

- wzór raportu z wizytacji po ocenie warunkowej

Wzory dostepne sa pod linkiem: http://www.pka.edu.pl/wzory-i-procedury/


 

UWAGA!

Dążąc do zintensyfikowania współpracy Uczelnianego Zespołu Zapewnienie Jakości Kształcenia z zespołami wydziałowym oraz resztą społEczności akademickiej, nasze biuro przygotowało elektroniczny informator o bieżących działaniach dotyczących jakości kształcenia. Uprzejmie przekazujemy  jego pierwszy numer, w którym znajdą Państwo m.in skład Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na UW, informacje o najnowszych zmianach prawnych, kilka słów o zasadach potwierdzania efektów uczenia się, skróty z wydarzeń poświęconych kwestiom jakościowym oraz inne.

NEWSLETTER dostepny jest TUTAJ

 


UWAGA! ZMIANY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictw a Wyższego  z dnia 26 września 2016 r., w sprawie charakterystyk drugiego stopnia poziomów 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 64)


UWAGA! ZMIANY PRAWNE

-Zarządzenie nr 13 Rektora UW z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zajęć z wychowania fizycznego

-Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2017 r w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Zaliczeń Osiągnięć zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Przenoszenia i Akumulowania Osiagnięć- ECTS

UWAGA! ZMIANY PRAWNE

-Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 stycznia 2017 r w sprawie szczegółowego sposobu projektowania programów kształcenia.

-Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 stycznia 2017 r w sprawie wyboru modułów kształcenia w programach studiów.

-Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przedmiotów przygotowujących do podjęcia studiowania wspólnych dla wszystkich kierunków studiów.

 -UCHWAŁA NR 36 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia


 UWAGA!

05.01.2017

Zaktualizowany Wniosek o utworzenie kierunku studiów [tutaj]


27.10.2016

Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwerystetu Warszawskiego z dnia 27 października 2016 r w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020.

 


UWAGA!

FORMULARZ SPRAWOZDANIA Z OCENY WŁASNEJ- DZIŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIAMI DO EWALUACJI EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA UNIWERSYTETÓW (EUA)( 2016)

 


Spotkanie z Przewodniczącymi WZZJK- 8 kwietnia 2016 r.

 Prezentacja:

Omówienie " Sprawozdania z oceny własnej 2015. Monitorowanie, przegląd i podnoszenie zasobów do nauki oraz publikowanie informacji na temat kształcenia"- wnioski i zadania dla WZZJK.


UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2016 r., opracowane przez Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia „SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ 2015. MONITOROWANIE, PRZEGLĄD I PODNOSZENIE ZASOBÓW DO NAUKI ORAZ PUBLIKOWANIE INFORMACJI NA TEMAT KSZTAŁCENIA", zostało zaakceptowane przez JM Rektora dr. hab. Marcina Pałysa, prof. UW.

Sprawozdanie dostępne jest tutaj.


UWAGA

 Uprzejmie informujemy, że w dniu  6 kwietnia 2016 r. JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego zaakceptował przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewnirnia Jakości Kształcenia PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  NA PODSTAWIE  OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY OCENIAJĄCEJ JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA (2015)

Rekomencja dostępne są [TUTAJ]


 

  UWAGA!

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji


 

UWAGA!

ZRZADZENIE NR 3 REKTORA UW z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora UW z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencje 2012-2016.


UWAGA

Uprzejmie zachęcamy do lektury znowelizowanych

"Wskazówek i propozycji rozwiązań dotyczących systemu zapewniania i doskonalenia jakości na wydziałach i w innych jednostkach kształcących studentów"


  UWAGA!

Uchwała nr 441 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 241 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie badań ankietowych na Uniwersytecie Warszawskim.

 


UWAGA!

 Uprzejmie informujemy, że w Monitorze UW ukazały się następujące akty prawne związane z jakością kształcenia:

 ZARZĄDZENIE NR 39  REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2015 r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr 76 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie systemów zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na wydziałach oraz w innych jednostkach organizacyjnych prowadzących studia na Uniwersytecie Warszawskim

 ZARZĄDZENIE NR 40 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

 ZARZĄDZENIE NR 41 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOz dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie badań dotyczących jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim


 UWAGA! NAGRODA DYDAKTYCZNA REKTORA UW

ZARZĄDZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 18 sierpnia 2015 r  w sprawie ustanowienia Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

ZARZĄDZENIE NR 42 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r.  w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

 


 

UWAGA

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.09.2015 r. JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego zaakceptował przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  NA PODSTAWIE  OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY DOKTORANCKIEJ (2014)

Rekomencja dostępne są [TUTAJ]


 UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął

Uchwałę nr 373 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na Uniwersytecie Warszawskim.

 


UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że w dniach 14-15 maja odbyła się Konferencja Ministrów Europejskiego Szkolnictwa Wyższego w Erywaniu. Wszysttkie materiały z konferencji dostępne są pod linkiem:

http://bologna-yerevan2015.ehea.info/

Najważniejsze z dokumentów to :

1. Yerevan Ministerial Communiqué

2. “The Bologna Process Revisited: the Future of the European Higher Education Area”

3. ECTS Users’ Guide 2015- Draft Version

4. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)- Revised ESG


 

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia zgodnie z § 6 ust. 3 Zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim opracował formularz  Sprawozdania z oceny własnej-monitorowanie, przegląd i podnoszenie zasobów do nauki oraz zasady publikowania informacji na temat kształcenia na UW (2015).

 

Jednocześnie  informujwmy, że termin przekazania sprawozdań jednostek do Biura ds. Jakości Kształcenia został ustalony na 15 czerwca 2015 r.

 


UWAGA!

Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z 

Uchwałą nr 249 Senatu UW z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie planowania wymiaru oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych (pensum) nauczycieli akademickich  na Uniwersytecie Warszawskim

 


 UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że 5 września 2014 r. ukazał się Dziennik Ustaw z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zmiany wchodzą w życie 1 października 2014 r.

Ponadto na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępne sa rozporządzenia stanowiące akty wykonawcze do nowelizacji:

-http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/


 

 

 

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego